Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

 

Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực vật lí là gì?

A. Khoa học Trái Đất, vũ trụ và các hành tinh.

B. Vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.

C. Sinh vật và môi trường.

D. Chất và sự biến đổi các chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực vật lí là nghiên cứu về vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.

A – Khoa học Trái Đất và Thiên văn học

B – Vật lí

C – Sinh học

D – Hóa học

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu