Giải bài 1.11 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Lấy ví dụ về đối tượng nghiên cứu trong các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên theo mẫu dưới đây.

Đối tượng nghiên cứu

CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Thiên văn học

Khoa học Trái Đất

Năng lượng điện

 

 

 

 

Tế bào

 

 

 

 

Mặt Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Đối tượng nghiên cứu

CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Thiên văn học

Khoa học Trái Đất

Năng lượng điện

 

 

 

 

Tế bào

 

 

 

 

Mặt Trăng

 

 

 

 

Cacbon đioxit

 

 

 

 

Sự sống trên Trái Đất

 

 

 

 

Các lực cơ học (lực ma sát, lực hấp dẫn,…)

 

 

 

 

Hệ Mặt Trời

 

 

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu