Giải bài 2.5 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Kí hiệu trong hình 2.1 thể hiện điều gì?

Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Hình 2.1

A. Chất dễ cháy.

B. Chất gây hại cho môi trường.

C. Chất độc hại sinh học.

D. Chất ăn mòn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình 2.1 thể hiện chất gây hại cho môi trường

Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Chất dễ cháy

Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Chất độc hại sinh học

Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Chất ăn mòn

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu