Giải bài 15.7 trang 41 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Xây dựng khoá lưỡng phân phân loại các loài hoa: hoa sen, hoa cúc vàng, hoa hồng, hoa ti gôn.

 

 

Tên loài hoa

Bước 1

 

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

Bước 2

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

Bước 3

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm đặc trưng của từng loài để đưa ra các đặc điểm phân loại phù hợp

Lời giải chi tiết

 

 

 

Tên loài hoa

Bước 1

 

a. Có tua cuốn...............................................

.....Hoa ti gôn.....

b. Không có tua cuốn....................................

....Đi tới bước 2...

Bước 2

a. Có gai........................................................

.......Hoa hồng......

b. Không có gai............................................

....Đi tới bước 3...

Bước 3

a. Sống trong nước.......................................

........Hoa sen......

b. Sống trên cạn............................................

.......Hoa cúc......

 

   

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Khóa lưỡng phân