Giải bài 15.1 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Xây dựng khóa lưỡng phân không dựa trên đặc điểm nào dưới đây?

A. Đặc điểm hình dạng.

B. Đặc điểm kích thước.

C. Đặc điểm kích thích và phản ứng.

D. Đặc điểm cấu trúc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khóa lưỡng phân dùng để phân chia các sinh vật thành từng nhóm, dựa trên sự giống hoặc khác nhau ở mỗi đặc điểm của sinh vật.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Khóa lưỡng phân