Giải bài 14.1 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật, vi khuẩn thuộc giới nào?

A. Giới khởi sinh.

B. Giới nguyên sinh.

C. Giới nấm 

D. Giới động vật

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu