Giải bài 14.8 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đơn vị phân loại nhỏ nhất của thế giới sống là gì?

A. Ngành.

B. Lớp.

C. Loài.

D. Giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đơn vị phân loại nhỏ nhất của thế giới sống là: Loài

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu