Giải bài 14.10 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Chú thích tên 5 giới sinh vật vào hình 14.1.

Lời giải chi tiết

(1) Giới thực vật

(2) Giới nấm

(3) Giới động vật

(4) Giới nguyên sinh

(5) Giới khởi sinh

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu