Giải bài 14.3 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

 Cho các đại diện dưới đây:

(1) Nấm sò                     (2) Vi khuẩn.

 

(3) Tảo lục đơn bào.       (4) Rong.

Trong các đại diện trên, có bao nhiêu đại diện thuộc giới Nguyên sinh?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đại diện giới nguyên sinh bao gồm: Tảo lục đơn bào; Rong.

Lời giải chi tiết

B

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu