Giải bài 14.2 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Thế giới sống được phân thành các nhóm theo trình tự nào?

A. Loài -> chi -> họ -> bộ -> lớp-> ngành -> giới.

B. Chi -> họ -> bộ -> lớp -> ngành -> giới -> loài.

C. Loài -> chi -> bộ -> họ -> lớp -> ngành -> giới.

D. Loài -> chi -> lớp -> họ -> bộ -> ngành -> giới.

 

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu