Giải bài 14.9 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Sắp xếp các sinh vật: cá voi, dương xỉ, cây tùng, cây hoa hồng, nấm hương, trùng roi xanh, nấm linh chi, vi khuẩn lam, tảo lục, tảo silic vào các giới tương ứng trong bảng sau.

STT

Tên giới

Tên sinh vật

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Lời giải chi tiết

 

STT

Tên giới

Tên sinh vật

1

Giới Khởi sinh

Vi khuẩn lam

2

Giới Nguyên sinh

Trùng roi xanh, tảo lục, tảo silic

3

Giới Nấm

Nấm hương, nấm linh chi

4

Giới Thực vật

Dương xỉ, cây tùng, cây hoa hồng, nấm hương

5

Giới Động vật

Cá voi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu