Giải bài 14.4 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các loài dưới đây, loài nào thuộc giới Khởi sinh?

A. Trùng giày.

B. Trùng kiết lị.

C. Trùng sốt rét.

D. Vi khuẩn lao

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giới khởi sinh bao gồm các loài vi khuẩn.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu