Giải bài 14.11 trang 39 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết tên các cấp bậc phân loại của cây ngô vào chỗ  ……… trong hình  14.2 dựa vào gợi ý sau: Cói, Một lá mầm, Thực vật, Thực vật hạt kín, Hòa thảo, Cỏ ngô, cây ngô.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu