Giải bài 11.6 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Một hỗn hợp gồm nước có lẫn lưu huỳnh (sulfur) (hình 11.1). Trình bày cách tách lưu huỳnh ra khỏi hỗn hợp trên. Dựa trên tính chất nào của lưu huỳnh để tách nó ra khỏi nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lưu huỳnh không tan trong nước

=> Dùng phương pháp lọc

Lời giải chi tiết

- Lưu huỳnh không tan trong nước

=> Muốn tách lưu huỳnh ra khỏi nước ta dùng phương pháp lọc

Bước 1: Đổ từ từ hỗn hợp vào phễu lọc thủy tinh có sẵn giấy lọc đã được làm ướt

=> Thu được lưu huỳnh trên giấy lọc và nước

Bước 2: Phơi (sấy nhẹ) lưu huỳnh ẩm để làm khô.

(Tráng cốc đựng hỗn hợp lưu huỳnh và nước ban đầu vài lần và thực hiện các bước lọc trên để tách hết lưu huỳnh)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu