Giải bài 23.35 trang 65 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Động vật lớp Chim có những đặc điểm nào dưới đây?

(1) Lông vũ bao phủ cơ thể.

(2) Đi bằng hai chân, chi trước biến đổi thành cánh. .

(3) Đẻ trứng

(4) Tất cả loài chim đều biết bay.

A. (1), (2), (3).

B. (1), (2), (4).

C.(1), (3), (4).

D. (2), (3), (4).

Lời giải chi tiết

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu