Giải bài 22.2 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Động vật khác thực vật ở những điểm nào dưới đây?

(1) Môi trường sống ở nước, trên mặt đất.

(2) Tế bào không có thành cellulose.

(3) Dinh dưỡng dị dưỡng.

(4) Có khả tự tổng hợp chất hữu cơ.

(5) Đa số có khả năng di chuyển.

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (4).

C. (3), (4), (5).

D. (2), (3), (5).

Lời giải chi tiết

D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu