Giải bài 22.43 trang 61 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đề bảo vệ mùa màng, tăng năng suất cây trồng phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào dưới đây?

A. Giai đoạn bướm.

B. Giai đoạn sâu non.

C. Giai đoạn nhộng.

D. Giai đoạn trứng.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu