Giải bài 22.10 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các loài ruột khoang dưới đây, loài nào tạo cảnh quan ở biển?

A. Sứa.

B. San hô.

C. Thuỷ tức.

D. Hải quỳ

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu