Giải bài 22.3 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây là của ngành Ruột khoang?

A. Đối xứng hai bên.

B. Đối xứng lưng - bụng.

C. Đối xứng toả tròn.

D. Đối xứng trước - sau.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu