Giải bài 22.26 trang 59 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Thân mềm đa dạng về những đặc điểm nào dưới đây?

(1) Hình thái.

(2) Số lượng loài.

(3) Kiểu dinh dưỡng.

(4) Môi trường sống.

 

A. (1), (2), (4).

C. (1), (2), (3), (4).

B. (2), (3), (4).

D. (2), (4).

Lời giải chi tiết

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu