Giải bài 22.36 trang 60 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Những đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?

(1) Có bộ xương ngoài bằng chất kitin.

(2) Cơ thể mềm, hình dạng khác nhau.

(3) Các chân phân đốt, có khớp động.

(4) Không có khả năng di chuyển.

 

A. (1), (2).

B. (3), (4).

C. (1), (3).

D. (2), (4).

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu