Giải bài 22.34 trang 60 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Ở các chợ địa phương em có các loài thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loài nào có giá trị xuất khẩu?

 

Lời giải chi tiết

Gợi ý:

- Các loài thân mềm được bán làm thực phẩm ở chợ địa phương gồm: trai, ngao, sò, ốc, hến, mực,...

- Các loài có giá trị xuất khẩu gồm: mực, sò huyết, nghêu,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu