Giải bài 22.38 trang 60 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Châu chấu khác nhện ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Có bộ xương ngoài bằng chất kitin.

B. Các chân phân đốt, có khớp động.

C. Có vai trò quan trọng trong thực tiễn.

D. Cơ thể có hai đôi cánh.

Lời giải chi tiết

D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu