Giải bài 22.25 trang 59 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Thân mềm có những đặc điểm chung nào dưới đây?

(1) Phân bố ở nước ngọt.

(2) Cơ thể mềm, không phân đốt.

(3) Đa số có lớp vỏ cứng bên ngoài.

(4) Có khả năng di chuyển rất nhanh.

A. (1), (2).

B. (1), (3).

C. (3), (4).

D. (2), (3).

Lời giải chi tiết

D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu