Giải bài 22.5 trang 57 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Ngành Ruột khoang gồm nhóm các đại diện nào dưới đây?

A. Trùng giày, trùng roi, thuỷ tức, san hô.

B. Thuỷ tức, san hô, sứa, hải quỳ.

C. Thuỷ tức, hải quỳ, giun đất, giun đũa.

D. Thuỷ tức, san hô, trùng roi, giun đất.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu