Giải bài 21.2 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Cây nào dưới đây không thuộc nhóm cây có mạch dẫn?

A. Rêu.

B. Bèo tấm.

C. Cà phê.

D. Dương xỉ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rêu là thực vật chưa có mạch

Lời giải chi tiết

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu