Giải bài 21.6 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Thực vật được chia thành mấy nhóm? Em hãy nêu đặc điểm từng nhóm.

Lời giải chi tiết

Thực vật được chia thành bốn nhóm:

- Rêu: không có mạch dẫn.

- Dương xỉ: có mạch dẫn, không có hạt.

- Hạt trần: có mạch dẫn, có hạt, không có hoa.

- Hạt kín: có mạch dẫn, có hạt, có hoa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu