Giải bài 17.4 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các loài nguyên sinh vật?

A. Kích thước hiển vi.

B. Di chuyển bằng chân giả, lông hoặc roi bơi.

C. Cơ thể có cấu tạo từ nhiều tế bào.

D. Cơ thể có cấu tạo từ một tế bào.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật