Giải bài 17.11 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết tên nguyên sinh vật và vai trò của nguyên sinh vật tương ứng với mỗi hình ảnh minh hoạ trong bảng dưới đây.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật