Giải bài 17.6 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Nhóm nào dưới đây gồm những nguyên sinh vật gây hại?

A. Trùng bệnh ngủ, trùng sốt rét, tảo lục đơn bào.

B. Trùng giày, trùng kiết lị, trùng lỗ.

C. Trùng giày, trùng biến hình, trùng roi xanh.

D. Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng bệnh ngủ.

Lời giải chi tiết

D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật