Giải bài 17.5 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Nguyên sinh vật nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

A. Trùng sốt rét.

B. Trùng tiết lộ.

C. Trùng biến hình.

D. Trùng bệnh ngủ.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật