Giải bài 20.15 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


1. Kể tên một số động vật và nơi ở của chúng. 2. Lấy ví dụ về tên cây, tên con vật sử dụng các bộ phận của cây đó làm thức ăn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Kể tên một số động vật và nơi ở của chúng.

STT

Tên động vật

Nơi ở của động vật

Lá cây

Thân, cành cây

Gốc cây

1

Sâu cuốn lá

x

 

 

2

?

?

?

?

 


  

Lời giải chi tiết:

STT

Tên động vật

Nơi ở của động vật

Lá cây

Thân, cành cây

Gốc cây

1

Sâu cuốn lá

x

 

 

2

Sâu đục thân

 

x

 

3

Chuột

 

x

x

Câu 2

2. Lấy ví dụ về tên cây, tên con vật sử dụng các bộ phận của cây đó làm thức ăn.

STT

Tên con vật

Tên cây

Bộ phận của cây mà con vật sử dụng

Rễ, củ

Quả

Hạt

1

Thỏ

Cà rốt

x

x

 

 

2

?

?

?

?

?

?

 

 

Lời giải chi tiết:

STT

Tên con vật

Tên cây

Bộ phận của cây mà con vật sử dụng

Rễ, củ

Quả

Hạt

1

Thỏ

Cà rốt

x

x

 

 

2

Lúa

 

 

 

x

3

Cỏ tranh

x

 

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu