Giải bài 20.13 trang 54 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Để bảo vệ rừng con người cần làm gì?

A. Tăng cường sử dụng và khai thác rừng.

B. Tham gia trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.

C. Chặt phá nhiều cây xanh để môi trường sáng sủa hơn.

D. Đốt nương làm rẫy không kiểm soát.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu