Giải bài 7.5 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Những phát biểu nào dưới đây không đúng về khí carbon dioxide?

A. Carbon dioxide là khí không duy trì sự cháy.

B. Carbon dioxide là khí duy trì sự hô hấp.

C. Carbon dioxide cần cho quá trình quang hợp của cây xanh.

D. Carbon dioxide là chất khí không màu, không mùi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Mỗi thành phần trong không khí có vai trò riêng đối với tự nhiên

   + Oxygen cần cho sự hô hấp, duy trì sự cháy

   + Carbon dioxide cần cho sự quang hợp

   + Nitrogen cung cấp một phần dưỡng chất cho sinh vật

   + Hơi nước góp phần ổn định nhiệt độ của Trái Đất và là nguồn gốc sinh ra mây, mưa

Lời giải chi tiết

Carbon dioxide là chất khí, không màu, không mùi, không duy trì sự cháy, sự sống và cần cho sự quang hợp của cây xanh

=> Đáp án B


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí