Giải bài 7.1 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Khi đun bếp lò luôn phải khơi thoáng, quạt hoặc thổi mạnh để

A. tăng thêm lượng oxygen.

B. làm ngọn lửa nhỏ đi.

C. thêm chất cháy.

D. thêm nhiệt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong điều kiện càng nhiều khí oxygen, sự cháy diễn ra càng mạnh và càng tỏa nhiều nhiệt

Lời giải chi tiết

Khơi thoáng, quạt, thổi mạnh để tạo độ thoáng, không khí được lưu thông, khí oxygen dễ dàng đi vào

=> Chất cháy tiếp xúc với khí oxygen

=> Tăng thêm lượng oxygen

=> Đáp án A


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí