Giải bài 7.6 trang 18 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen?

(1) Oxygen tồn tại ở thể khí ở điều kiện nhiệt độ phòng.

(2) Khí oxygen tan nhiều trong nước.

(3) Khí oxygen duy trì sự sống và sự cháy.

(4) Trong không khí, oxygen chiếm 78% về thể tích.

(5) Khí oxygen không màu, không mùi, không vị.

A. (1), (2).

B. (2), (4).

C. (3), (4).

D. (1), (5).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Oxygen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước

- Khí oxygen duy trì sự sống, sự cháy

- Khí Oxygen chiếm 21% thể tích không khí

Lời giải chi tiết

(1): Đúng

(2): Sai vì khí oxygen tan ít trong nước

(3): Đúng

(4): Sai vì oxygen chiếm 21% thể tích không khí

(5): Đúng

=> Đáp án B


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí