Giải bài 7.12 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Trung bình mỗi giờ, một người lớn hít vào khoảng 500 lít không khí.

a) Trong một ngày đêm, mỗi người lớn hít vào khoảng bao nhiêu lít không khí?

b) Biết cơ thể người giữ lại 1/3 lượng oxygen trong không khí. Một ngày đêm, mỗi người cần trung bình bao nhiêu lít oxygen?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: 1 ngày đêm = 24 giờ

Bước 2: Tính 1 ngày đêm, 1 người lớn hít vào số lít không khí = 500 x 24 = V lít

Bước 3: 1 ngày đêm, mỗi người cần trung bình số lít oxygen = V x 1/5 x 1/3

Lời giải chi tiết

Đổi: 1 ngày đêm = 24 giờ

1 giờ hít vào khoảng 500 lít không khí

24 giờ hít vào khoảng V lít không khí

=> Số lít không khí 1 người lớn hít vào trong 24 giờ = 500 x 24 = 12000 lít

Oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí

=> Một ngày đêm, mỗi người cần trung bình số lít oxygen = 12000 x 1/5 x 1/3 = 800 lít oxygen


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí