Giải bài 7.3 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Tải về

Trong không khí, oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần về thể tích? A. 1/5. B. 1/4. C. 1/10. D. 1/20.

Đề bài

Trong không khí, oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần về thể tích?

A. 1/5.

B. 1/4.

C. 1/10.

D. 1/20.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Oxygen chiếm 21% thể tích không khí 

=> Chiếm khoảng 1/5 thể tích không khí

=> Đáp án A


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí