Giải bài 7.3 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Trong không khí, oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần về thể tích?

A. 1/5.

B. 1/4.

C. 1/10.

D. 1/20.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Oxygen chiếm 21% thể tích không khí 

=> Chiếm khoảng 1/5 thể tích không khí

=> Đáp án A


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí