Giải bài 19.8 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Rêu thường sống ở môi trường nào?

A. Môi trường nước.

B. Môi trường ẩm ướt.

C. Môi trường khô hạn.

D. Môi trường không khí.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật