Giải bài 19.7 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác?

A. Cấu tạo đơn bào.

B. Chưa có rễ chính thức.

C. Không có khả năng hút nước.

D. Thân đã có mạch dẫn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rễ của rêu là rễ giả (chưa chính thức)

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật