Giải bài 19.23 trang 52 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi khẳng định dưới đây:

STT

Khẳng định

Đ/S

1

Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên.

 

2

Rêu là những thực vật có thân không phân nhánh, không có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, không có hoa.

 

3

Cây rêu con mọc ra từ nguyên tản.

 

4

Chỉ có rêu và dương xỉ mới sinh sản bằng bào tử.

 

5

Cây rau bợ giống cây chua me đất nhưng thuộc nhóm Dương xỉ.

 

6

  Cây lông cu li có lá non cuộn tròn lại ở đầu, mặt dưới lá già có các đốm nhỏ chứa các túi bào tử.

 

7

Cây thông là thực vật có thân gỗ lớn, mạch dẫn phức tạp, sinh sản bằng hoa, quả, hạt.

 

8

 Hạt kín là nhóm thực vật tiến hoá nhất.

 

9

Tất cả các loài thực vật đều có lợi cho con người vì vậy phải bảo vệ chúng.

 

 

 

Lời giải chi tiết

STT

Khẳng định

Đ/S

1

Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên.

Đ

2

Rêu là những thực vật có thân không phân nhánh, không có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, không có hoa.

Đ

3

Cây rêu con mọc ra từ nguyên tản.

S

4

Chỉ có rêu và dương xỉ mới sinh sản bằng bào tử.

S

5

Cây rau bợ giống cây chua me đất nhưng thuộc nhóm Dương xỉ.

Đ

6

  Cây lông cu li có lá non cuộn tròn lại ở đầu, mặt dưới lá già có các đốm nhỏ chứa các túi bào tử.

Đ

7

Cây thông là thực vật có thân gỗ lớn, mạch dẫn phức tạp, sinh sản bằng hoa, quả, hạt.

S

8

 Hạt kín là nhóm thực vật tiến hoá nhất.

Đ

9

Tất cả các loài thực vật đều có lợi cho con người vì vậy phải bảo vệ chúng.

Đ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật