Giải bài 19.15 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

A. Hạt trần.

B. Dương xỉ.

C. Rêu.

D. Hạt kín.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rêu chưa có hệ mạch dẫn, rễ giả, sinh sản bằng bào tử.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật