Giải bài 19.11 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Dương xỉ sinh sản như thế nào?

A. Sinh sản bằng cách nảy chồi.

B. Sinh sản bằng của.

C. Sinh sản bằng bào tử.

D. Sinh sản bằng hạt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bào tử nằm ở mặt dưới của lá cây

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật