Giải bài 19.17 trang 50 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Ghép nhóm thực vật (cột A) với đặc điểm chung tương ứng (cột B).

Cột A

 

Cột B

1. Rêu

 

a) có mạch dẫn, không có hạt.

2. Dương xỉ

 

b) có mạch dẫn, có hạt, không có hoa.

3. Hạt trần

 

c) không có mạch dẫn.

4. Hạt kín

 

d) có mạch dẫn, có hạt, có hoa.

Lời giải chi tiết

1-c; 2-a; 3-b; 4-d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật