Giải bài 19.21 trang 51 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết vào chỗ ........ tên các thành phần cấu tạo cây rêu và cây dương xỉ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật