Giải bài 19.10 trang 49 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu?

A. Sinh sản bằng bào tử.

B. Thân có mạch dẫn.

C. Có lá thật.

D. Chưa có rễ chính thức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ở dương xỉ đã có cấu tạo mạch dẫn

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Đa dạng thực vật