Bài 2 trang 42 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải Bài 2 trang 42 VBT toán 9 tập 2. Một vật rơi tự do ở độ cao so với mặt đất là 100m. Quãng đường chuyển động S(mét)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một vật rơi tự do ở độ cao so với mặt đất là 100 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: S = 4t2.

LG a

Sau 1 giây vật này cách mặt đất bao nhiêu mét ? Tương tự, sau 2 giây ?

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(S = 4{t^2}\) với \(t\) là biến số thời gian, \(S\) là quãng đường để tính toán

Tính quãng đường chuyển động sau 1 giây từ đó tính được vật cách mặt đất bao nhiêu mét. Tương tự với 2 giây.

Lời giải chi tiết:

Sau 1 giây, quãng đường chuyển động của vật là \({S_1} = {4.1^2} = 4m\)

Do đó, vật còn cách mặt đất: \(100 - 4 = 96m\)

Sau 2 giây, quãng đường chuyển động của vật là \({S_2} = {4.2^2} = 16m\)

Do đó, vật còn cách mặt đất: \(100 - 16 = 84m\)

LG b

Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất ? 

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(S = 4{t^2}\) với \(t\) là biến số thời gian, \(S\) là quãng đường để tính toán

Khi vật tiếp đất thì quãng đường \(S = 100m\), thay vào phương trình \(S = 4{t^2}\) để tìm \(t.\) 

Lời giải chi tiết:

Khi vật tiếp đất là lúc quãng đường chuyển động của vật là \(S = 100m\)

Thay \(S = 100\) vào công thức \(S = 4{t^2}\)  ta được \(4{t^2} = 100\)

Suy ra \({t^2} = 25\), do đó \(\left[ \begin{array}{l}t = 5\left( N \right)\\t =  - 5\left( L \right)\end{array} \right.\) .

Vì thời gian không thể âm nên \(t = 5\) (giây)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài