Bài 2 trang 195 SGK Vật lí 11

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 2 trang 195 SGK Vật lí 11. Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đề bài

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H.

Tiêu cự của L2 là bao nhiêu ?

A. 10 cm.

B. 15 cm.

C. 20 cm.

D. Một giá trị khác A, B, C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức thấu kính :\({1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over f}\)

Lời giải chi tiết

Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính: 

\(\eqalign{
& AB \to {A_1}{B_1}\,\,\,\,\,\, \to {A_2}{B_2}\left( {{L_1}} \right) \to \left( {{L_2}} \right) \cr
& {d_1}\,\,\,\,\,\,d{'_1} \Leftrightarrow {d_2}\,\,\,\,\,\,\,d{'_2} \cr} \)

Trong đó \({d_1} = \infty  =  > d{'_1} = {f_1} =  - 10\,cm \)

\(=  > {d_2} = {O_1}{O_2} - d{'_1} = a - \left( { - 10} \right) = a + 10\)

Điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của (O2) tạo được điểm sáng tại H là:

 \(d{'_2} = {d_2};{d_2} + d{'_2} = {S_1}H = 80cm\)

\(=  > d{'_2} = {d_2} = 40cm\)

Tiêu cự của (O­2) là : \(f = {{{d_2}d{'_2}} \over {{d_2} + d{'_2}}} = 20cm\)

Đáp án: C

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu