Bài 11 trang 85 SGK Vật lí 11

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Giải bài 11 trang 85 SGK Vật lí 11. Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10μm

Đề bài

Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10 μm trên một bản đồng diện tích S = 1cm2 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,010 A. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khối lượng riêng là p = 8 900 kg/m3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Khối lượng: m = ρV (ρ là khối lượng riêng)

+ Khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực khi điện phân: \(m = {1 \over {96500}}.{A \over n}It\)

(A là khối lượng mol nguyên tử của chất; n là hoá trị của nguyên tố tạo ra ion)

Lời giải chi tiết

Khối lượng đồng phải bóc đi là:

\(m = \rho V = \rho Sd = {8900.1.10^{ - 4}}{.10.10^{ - 6}} \)

     \(= {8,9.10^{ - 6}}kg\)

Theo công thức Fa - ra - đây: \(m = {1 \over {96500}}.{A \over n}It \Rightarrow t = {{96500.m.n} \over {A.I}}\)

Với A = 64g = 6,4.10-2kg; n = 2; I = 10-2 A

\( \Rightarrow t = {{{{8,9.10}^{ - 6}}.96500.2} \over {{{6,4.10}^{ - 2}}{{.10}^{ - 2}}}} = 2683,9s\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu