Bài 1 trang 62 SGK Vật lí 11

Bình chọn:
4.8 trên 30 phiếu

Giải bài 1 trang 62 SGK Vật lí 11. Cho mạch điện như hình 11.3.

Đề bài

Cho mạch điện như hình 11.3. Trong đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2  = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω

 

a) Tính điện trở mạch tương đương Rcủa mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương của mạch mắc song song :\({1 \over {{R_N}}} = {1 \over {{R_1}}} + {1 \over {{R_2}}} + {1 \over {{R_3}}}\)

Công định luật ohm của đoạn mạch : \({I} = {U \over {{R}}}\)

Lời giải chi tiết

a)Do ba điện trở mắc song song với nhau do đó điện trở mạch ngoài được xác định bằng biểu thức 

\({1 \over {{R_N}}} = {1 \over {{R_1}}} + {1 \over {{R_2}}} + {1 \over {{R_3}}} = {1 \over {30}} + {1 \over {30}} + {1 \over {7,5}} = {1 \over 5}\)

\(=  > {R_N} = 5\Omega \)

b) Vì điện trở trong không đáng kể và 3 điện trở mắc song song nên hiệu điện thế qua mối điện trở là bằng nhau và bằng 6V

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài lần lượt là 

\({I_1} = {U \over {{R_1}}} = {6 \over {30}} = 0,2A;\)

\({I_2} = {U \over {{R_2}}} = {6 \over {30}} = 0,2A;\)

\({I_3} = {U \over {{R_3}}} = {6 \over {7,5}} = 0,8A\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan